Zekerheden huurders in aardbevingsgebied

Actueel Stichtingspublicaties /

Dit document betreft een negental zekerheden die de zogenoemde Kr8 corporaties: Acantus, Lefier, De Delthe, Marenland, Wierden & Borgen, Stichting Uithuizer Woningbouw, Woonzorg en Groninger Huis aan huurders in het aardbevingsgebied willen bieden bij sloop en nieuwbouw door de aardbevingsproblematiek in het aardbevingsgebied.

Zekerheden huurders in aardbevingsgebied