SUW visitatierapport 2016 – 2019

Actueel Stichtingspublicaties /

In het najaar van 2020 heeft Pro-Corp de visitatie voor de SUW uitgevoerd.
Bijgaand kunt het rapport downloaden. Wij zijn zeer tevreden met het resultaat. In dit rapport zien wij de bevestiging dat we in de afgelopen jaren de juiste keuzes hebben gemaakt in het verder ontwikkelen en professionaliseren van de SUW.

Visitatierapport 2016-2019
Bestuurlijke reactie op de visitatie