SUW visitatierapport 2011

Archief /

Visitatierapport van Ecorys in opdracht van SUW gemaakt in 2012. Ecorys wil een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s. Zij bieden wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische, maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling.

SUW visitatierapport 2011

Visie bestuur op visitatierapport 2011