De SUW is een
transparante organisatie

De SUW is een woningcorporatie. We zijn dus een maatschappelijke onderneming. Dat schept verplichtingen. Zo waarborgen we de maatschappelijke bestemming van ons vermogen door effectief toezicht en hebben we onze organisatie transparant ingericht. Ook zijn wij regelmatig in gesprek met onze huurders, de gemeente, diverse instellingen en andere stakeholders in ons werkgebied. Uiteraard gaan we zorgvuldig met onze huurders om.

We leggen verantwoording af op basis van duidelijke normen

Over al dit soort zaken leggen we verantwoording af op basis van de normen van de Aedes Code. Dat is de code van Aedes, de landelijke vereniging van woningcorporaties. Die code hebben we samen met de andere leden van Aedes vastgelegd. Onderdeel van deze code is de Governance Code. Daarin staan de spelregels voor onze bestuurlijke processen. Hieronder kunt u de Governance Code SUW vinden.

Governancecode 2015
Klokkeluidersregeling SUW
Integriteitscode SUW
Samenstelling Bestuur en RvC
Reglement Bestuur SUW
Reglement voor de Raad van Commissarissen SUW
Beloningsbeleid Raad van Commissarissen SUW
Beleidsplan SUW
Organogram SUW