Nieuwsbrief voorjaar 2022

Actueel Nieuwsbrieven /

Via onderstaande link kunt u hier de nieuwsbrief van voorjaar 2022 downloaden. Hierin komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wie begeleiden de bewoners tijdens de versterkingsopgave?
  • Voorgenomen fusie SUW en De Delthe
  • Alex Jacobs, nieuwe medewerker bewonerszaken bij de SUW
  • Hoe verliep de versterkingsopgave tot nu toe?
  • Groot onderhoud, na-isolatie en nieuwbouw
  • De HOU zoekt nieuwe bestuursleden

Nieuwsbrief voorjaar 2022