Hebt u een idee om de leefbaarheid van uw woonomgeving te verbeteren?

Dien een aanvraag in voor het SUW-leefbaarheidsbudget.

Iedereen woont en leeft graag in een prettige omgeving. Maar die ontstaat niet vanzelf. Wonen en leven doe je niet alleen in je huis. Je doet dat ook in je straat en wijk. En, je doet het gedeeltelijk met elkaar. Met elkaar kun je een belangrijke bijdrage leveren om de leefbaarheid op peil te houden of te verbeteren. Hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door je tuin te onderhouden of door zwerfafval te voorkomen. Maar ook door onderling afspraken te maken om overlast te voorkomen.

Maar misschien is de leefbaarheid ook wel op andere manieren te verbeteren. Hebt u ideeën over hoe de leefbaarheid van uw omgeving te verbeteren? De SUW wil ze graag weten! Voor goede en uitvoerbare ideeën hebben we ook budget beschikbaar om ze uit te voeren. U kunt uw ideeën indienen via het Aanvraagformulier voor het SUW-leefbaarheidsbudget. U kunt het formulier hier downloaden:
Leefbaarheidsformulier

Let wel: de nieuwe Woningwet uit 2015 stelt wel beperkingen aan wat woningcorporaties mogen ondersteunen. Zo kunnen we bijvoorbeeld sportverenigingen, leefbaarheidsfondsen, organisaties die festivals organiseren en ook buurtbarbecues niet ondersteunen. Wat mogen we wel ondersteunen? Bijvoorbeeld: bijdragen aan de uitvoering van plannen ter bevordering van een schone woonomgeving, om overlast te voorkomen en de veiligheid te bevorderen.