Jaarstukken 2021

Stichtingspublicaties /

SUW is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op de website. Hiervoor verwijzen we naar het Standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting en de Jaarstukken 2021.

Jaarstukken 2021

Standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting