Jaarstukken 2020

Stichtingspublicaties /

SUW is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op de website. Hiervoor verwijzen we naar het Standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting en de Jaarstukken 2020.

Standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting

Jaarstukken 2020