Wat te doen bij overlijden?

Een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis. Erfgenamen, nabestaanden of andere betrokkenen moeten dan van alles regelen. Ook het voortzetten of opzeggen van de huurovereenkomst.

U bent medehuurder
De hoofdhuurder overlijdt en u bent medehuurder? Dan wordt u automatisch hoofdhuurder. Het maakt daarbij niet uit of u de achterblijvende echtgenoot of de medehuurder in een andere samenlevingsvorm bent. De huurovereenkomst blijft geldig en de medehuurder wordt hoofdhuurder. Vraag in dit geval een naamswijziging aan bij de SUW, zodat wij het huurcontract op uw naam kunnen zetten.

U bent medebewoner
U bent medebewoner en u staat niet op het huurcontract vermeld als medehuurder, maar u wilt wel in de woning blijven wonen. Dan kunt u een aanvraag indienen om huurder te worden. Tot zes maanden na het overlijden van de hoofdhuurder kunt u dit doen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

U bent erfgenaam, nabestaande of betrokkene
Is er geen bewoner die de huurovereenkomst voortzet? Dan moet de huurovereenkomst worden opgezegd. Erfgenamen, nabestaanden of andere betrokkenen kunnen dit schriftelijk met ons regelen. De opzegtermijn is één maand. De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor het betalen van de huur, het ontruimen van de woning en het herstel van eventuele gebreken aan de woning.

Huurtoeslag
Als één van de huurders overlijdt, kan dat invloed hebben op de huurtoeslag. Op de website van de Belastingdienst leest u er meer over.