Onderhoudsklachten

Onderhoudsklachten kunt u het beste telefonisch melden bij de SUW (0595 432560). Want dan kunnen we uw klacht zo gericht mogelijk afhandelen.

Heeft u een spoedeisende klacht buiten kantooruren?

Bel dan ons algemene nummer, 0595 432560. U wordt dan automatisch doorgeschakeld naar de alarmcentrale die uw klacht in behandeling neemt.

Eventueel kunt u uw klacht per email naar ons sturen. Gebruik dan contactformulier hieronder. Vergeet dan niet om uw adres en telefoonnummer te vermelden!