Brochures opvragen

U wilt informatie over onderhoud, het Fonds Klein Onderhoud of over brandpreventie?
Huurders en verhuurders hebben baat bij duidelijke afspraken over het onderhoud. Wat doet de huurder zelf? Of waar betaalt de huurder zelf voor? En wat doet de SUW? Het Onderhouds-ABC geeft antwoord op die vragen. Via onderstaande link kunt u dit boekje openen.
Onderhouds ABC.pdf