Aardbevingsschade

Meld aardbevingsschade direct bij de SUW

Door de gaswinning van de NAM in de provincie Groningen komen hier regelmatig aardbevingen voor. Die bevingen kunnen schade veroorzaken. Vermoedt u dat u aardbevingsschade heeft? Dan kunt u deze melden bij de SUW. Wij melden de mogelijke aardbevingsschade bij het Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Ú kunt als huurder de schade niet bij het TCMG melden, omdat u geen eigenaar van de woning bent.

Waar moet u op letten na een aardbeving?

Let na een aardbeving vooral op de volgende punten:

  • Scheuren in de buiten- en binnenmuren
  • Scheuren bij de lateien (draagbalken) boven de kozijnen van de buitengevel
  • Los stucwerk op plafond en wanden
  • Scheuren in wand- en vloertegels

Wat gebeurt er na uw schademelding bij de SUW?
Nadat u als huurder de schade heeft gemeld bij de SUW, melden wij de schade bij Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Vervolgens wordt de schade, in overleg met u, door een schade-expert bekeken. De schade-expert onderzoekt of de schade is veroorzaakt door een aardbeving en legt zijn bevindingen vast in een expertiserapport. Tijdens zijn bezoek worden ook foto’s van de gemelde schades gemaakt. Wanneer door de schade-expert schade als gevolg van een aardbeving wordt vastgesteld, wordt een aannemer ingeschakeld om de schade te herstellen.

Tijd tussen melden en herstel
Tussen het melden van de schade bij de SUW en het herstel van de aardbevingsschade kunnen soms enkele maanden tijd zitten. In sommige gevallen wordt besloten om de schade niet direct te laten repareren, omdat er op een later moment planmatig onderhoud aan de woning wordt uitgevoerd. In dat geval kunnen de werkzaamheden worden gecombineerd.

Wat moet u doen bij een aardbeving?
Hoe kunt u zich het beste gedragen tijdens een aardbeving? Informatie daarover vindt u op de site risicowijzergroningen.nl/risico-s/aardbeving

De SUW en de C14-woningcorporaties: samen opkomen voor veilig wonen
De SUW staat voor sociaal wonen. Dat betekent dat we ons inzetten voor betaalbaar en comfortabel wonen. Veilig wonen hoort daar vanzelfsprekend bij. Ook op dat punt komen wij op voor de belangen van onze huurders. Om die belangen zo goed mogelijk te behartigen, trekken wij op met 12 collega-corporaties die ook woningen bezitten in het door aardbevingen getroffen gebied. Dit samenwerkingsverband – de C14-woningcorporaties – voert onder andere gesprekken met de NCG, de NAM en het TCMG om duidelijkheid te krijgen in zaken als: de aardbevingen, de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden en de veiligheid en het versterken van woningen en de financiële afwikkeling daarvan.

Andere organisaties die een rol spelen in de aardbevingsproblematiek

• Nederlandse Aardolie Maatschappij
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is een bedrijf dat zich bezig houdt met de opsporing en winning van aardgas en aardolie in Nederland. Door de winning van aardgas in het Groninger gasveld zijn er in de provincie Groningen aardbevingen ontstaan. Meer informatie vindt u op www.nam.nl

• Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) zet zich in voor het herstellen, versterken en verduurzamen van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. TCMG heeft de schadeafhandeling overgenomen van de NAM. Meer informatie vindt u op www.schadedoormijnbouw.nl

• Nationaal Coördinator Groningen
De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) helpt de schadeafhandeling te verbeteren en werkt aan het versterken van woningen en gebouwen. Maar ook aan het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie. Meer informatie vindt u op www.nationaalcoordinatorgroningen.nl