Ondertekening addendum prestatieafsprakenAfgelopen week is het addendum voor de prestatieafspraken tussen de gemeente Eemsmond, en haar opvolger gemeente Hogeland, getekend door alle betrokken partijen. Hierin staan de aanvullende afspraken tussen de gemeente, corporaties en huurdersorganisaties voor 2019.

Dat zijn:

  • Gemeente Eemsmond
  • SUW
  • De Delthe
  • Marenland
  • Wierden en Borgen
  • Woonzorg Nederland
  • En de huurdersorganisaties.
  • Oet en Thoes
  • De Maren
  • De Huurder

Addendum 2019 Prestatieafspraken definitief, ondertekend


Aedes BenchmarkBinnenkort gaat de Aedes Benchmark weer van start.
Huurders en oud huurders worden gevraagd naar de ervaringen met de corporatie. In ons geval dus met de SUW. Hoe tevreden bent u over de inschrijf en toewijzingsprocedure. De wijze waarop een nieuwe woning wordt opgeleverd en onze dienstverlening daarbij.
De wijze waarop bij het beëindigen van een huurovereenkomst onze afhandeling is geweest en tot slot de wijze waarop onderhoudsklachten worden verholpen. Zowel de snelheid als de kwaliteit van de dienstverlening.

Wij beseffen dat u wederom gebeld kunt worden door een onderzoeksbureau hierover (USP). Wij vragen hiervoor uw medewerking. Uiteindelijk moeten de uitkomsten van deze jaarlijkse onderzoeken ervoor zorgen dat onze dienstverlening nog beter wordt.

Afgelopen jaar hebben wij als SUW beter gescoord dan het jaar daarvoor en ook beter dan veel van onze collega corporaties. Het gemiddelde rapportcijfer afgelopen jaar was een 7,7.

Het onderzoek wordt over 2 perioden verdeeld. Uw ervaringen over de periode december tot en met februari wordt nu onderzocht en straks in de zomer de ervaringen van de komende maanden. In oktober krijgen wij dan de uitkomsten die wij via onze website zullen publiceren.


Aedes-benchmark 2017De SUW doet dagelijks haar uiterste best om de belangen van haar huurders te behartigen. anders gezegd: we willen onze huurders goede huisvesting garanderen tegen een betaalbare prijs en daarbij een goede service bieden. Maar hoe weten we of we dit goed doen? Door mee te doen aan de aedes-benchmark. Dat is een jaarlijks onderzoek van aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties. Daarin worden onze prestaties vergeleken met die van de andere corporaties. Ook wordt het oordeel van de huurders erin meegenomen.

Aedes-benchmark 2017