Prestatieafspraken gemeente Het Hogeland, corporaties en huurdersorganisaties voor 2020-2023Op de ochtend van 5 december 2019 zijn de nieuwe prestatieafspraken voor de volkshuisvesting 2020-2023 in gemeente Het Hogeland ondertekend. Deze afspraken hebben als doel om tot een betaalbare, duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad en vitale dorpen te komen.

De partijen maakten afspraken rondom meerdere thema’s, waaronder: betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale huurvoorraad, duurzaamheid, veilig wonen, huisvesting voor specifieke doelgroepen en leefbaarheid. Speerpunten voor 2020 zijn: uitvoering van de afgesproken nieuwbouw, verduurzaming van de bestaande woningen, en inzet op betaalbaarheid van het wonen.
Ook het faciliteren van bewoners om prettig in de eigen woning en woonomgeving te kunnen blijven wonen vinden we belangrijk. Als onderdeel van de gemeentelijke campagne Mijn Huis op Maat kijken de partijen hoe we het langer zelfstandig thuis kunnen faciliteren.

Alle betrokken partijen ondertekenden de afspraken. Deze partijen zijn; de woningcorporaties De Delthe, Woongroep Marenland, SUW, Woonzorg Nederland en Wierden en Borgen en hun huurdersorganisaties: huurdersorganisatie Uithuizen, huurdersvereniging De Delthe, huurdersvereniging De Maren, huurdersvereniging De Huurder, Stichting huurdersplatform Bedum-Ten Boer, huurdersvereniging De Marne De Terpen en gemeente Het Hogeland.
Gemeente Het Hogeland is trots op de samenwerking die de komende jaren wordt voortgezet.


Nieuwsbrief november 2019Via onderstaande link kunt u hier de nieuwsbrief van november 2019 downloaden. Hierin komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • SUW neemt woningen over van Mooiland
 • De klantvisie van de SUW
 • SUW heeft ook woningen voor jongeren
 • Kiona Stel, dorpencoördinator van gemeente Het Hogeland
 • Jack Kamp, voormalig hoofd technische dienst van de SUW

Nieuwsbrief november 2019


Zekerheden huurders in aardbevingsgebiedDit document betreft een negental zekerheden die de zogenoemde Kr8 corporaties: Acantus, Lefier, De Delthe, Marenland, Wierden & Borgen, Stichting Uithuizer Woningbouw, Woonzorg en Groninger Huis aan huurders in het aardbevingsgebied willen bieden bij sloop en nieuwbouw door de aardbevingsproblematiek in het aardbevingsgebied.

Zekerheden huurders in aardbevingsgebied


100 jaar nieuwsbriefVia onderstaande link kunt u de 100 jaar nieuwsbrief downloaden. Hierin komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De bouwgeschiedenis van de SUW
 • Wethouder Mariette de Visser van gemeente Het Hogeland
 • Andere tijden, andere uitdagingen
 • Wiebe Zorge, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de SUW

100 jaar nieuwsbrief


Nieuwsbrief juni 2019Via onderstaande link kunt u hier de nieuwsbrief van juni 2019 downloaden. Hierin komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Beleidsplan SUW
 • 100 jaar SUW!
 • Afscheid van Cor en Stienko Sietsema
 • Hoe moeten we onze huurders bedienen?
 • Menkema: kunststofkozijnen en gescheiden ventilatie

Nieuwsbrief juni 2019


Project MaarwegArtist impressions en plattegrond van project Maarweg gepresenteerd op de inloopmiddag.


Plan Menkema massaal achter komst eigen AEDDe gemeente Het Hogeland heeft het kastje betaald, de woningstichtingen SUW en Marenland gezamenlijk de AED en de buurt Menkema in Uithuizen heeft gezorgd dat er bijna dertig buurtbewoners zijn die nu bij een hartstilstand directe hulp kunnen bieden. Voorzitter Edwin Balkema van de buurtvereniging en zelf werkzaam op de in Uithuizen gestationeerde ambulance weet hoe belangrijk een AED kan zijn.

Nieuwsbericht Ommelander Courant: Plan Menkema massaal achter komst eigen AED


Nieuwsbrief december 2018Via onderstaande link kunt u hier de nieuwsbrief van december 2018 downloaden. Hierin komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Claim-actie immateriële schade door aardbevingen
 • Jan Dunning, nieuwe commissaris van de SUW
 • Ontwikkelingen aan de Maarweg
 • Marieke Middendorp, coördinator financiën en bedrijfsvoering bij de SUW

Nieuwsbrief december 2018


Uitnodiging voor inloopmiddag i.v.m. nieuwbouw DepartementsstraatDe gemeente Eemsmond werkt samen met de Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) aan een nieuwbouwplan voor de Departementsstraat te Uithuizen. Dit plan houdt in dat op deze locatie 7 starterswoningen zullen worden gerealiseerd. Het plan voor de starterswoningen zal worden gecombineerd met een uitbreiding van Technisch Centrum Jansen op de hoek Hogelandsterstraat/Departementsstraat.

Hiervoor organiseren we een inloopmiddag. Op woensdag 26 september 2018 kunt u kennis maken van de plannen in de De Butler. Hoofdstraat West 46 te Uithuizen tussen 16.00 en 18.00 uur.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw R. Uilenberg-Buist van de gemeente Eemsmond (tel 0595 437 555) of de heer J. Kamp van SUW (0595 432560).

Voor meer informatie zie 7 nieuwe starterswoningen aan de Departementsstraat te Uithuizen