Persbericht de Delthe en SUWWoningstichting De Delthe en collega-corporatie Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) vinden dit een goed moment om te onderzoeken of beide woningcorporaties zelfstandig kunnen blijven voortbestaan of dat zij de samenwerking moeten zoeken. 

Persbericht de Delthe en SUW


Nieuwsbrief voorjaar 2020Via onderstaande link kunt u hier de nieuwsbrief van voorjaar 2020 downloaden. Hierin komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Nieuw beleidsplan SUW
 • Wat moet u doen als de stroom uitvalt in huis?
 • De viering van 100 jaar SUW
 • Wilt u de leefbaarheid van uw omgeving verbeteren?
 • Tijd voor de tuin!

Nieuwsbrief voorjaar 2020


SUW en hoe wij omgaan met het Coronavirus?Om te voorkomen dat het coranavirus zich verder verspreidt zijn er drastische maatregelen genomen. Het RIVM geeft adviezen. Wij volgen deze richtlijnen. Dit betekent:

 • Onze medewerkers geven geen hand en houden afstand. 
 • We nemen extra hygiënemaatregelen

Ook voor onze dienstverlening betekent dit het nodige. Hieronder staan de praktische maatregelen:

Wilt u langskomen op kantoor?

 • Het kantoor is gesloten voor bezoek.
 • Wij staan u telefonisch te woord.

Heeft u een reparatieverzoek ? 

 • Alleen de hoogstnoodzakelijke reparaties worden nu uitgevoerd
 • Heeft u griepverschijnselen, geef dat door. Dan zullen dan bekijken hoe we deze reparatie kunnen uitvoeren
 • Ook wij zullen bij spoedreparaties vragen of u griepverschijnselen heeft
 • Andere afspraken zullen te zijner tijd worden ingepland. Hierover zullen wij contact met u opnemen. Dit is afhankelijk van de landelijke richtlijnen
 • Bij de uitvoering van de werkzaamheden is het sowieso goed om afstand te nemen en de nodige hygiënemaatregelen te treffen.

Verhuur van woningen

 • De verhuur van woningen gaat beperkt door. Wel zal dit op aangepaste wijze plaatsvinden.

Houdt rekening met elkaar

Juist in deze tijd waarin we met elkaar de schouders eronder moeten zetten, zouden we nu al willen zeggen: zie naar elkaar om!

Daarnaast nog een aantal adviezen van praktische aard:

 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Was uw handen regelmatig
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Houd afstand

Prestatieafspraken gemeente Het Hogeland, corporaties en huurdersorganisaties voor 2020-2023Op de ochtend van 5 december 2019 zijn de nieuwe prestatieafspraken voor de volkshuisvesting 2020-2023 in gemeente Het Hogeland ondertekend. Deze afspraken hebben als doel om tot een betaalbare, duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad en vitale dorpen te komen.

De partijen maakten afspraken rondom meerdere thema’s, waaronder: betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale huurvoorraad, duurzaamheid, veilig wonen, huisvesting voor specifieke doelgroepen en leefbaarheid. Speerpunten voor 2020 zijn: uitvoering van de afgesproken nieuwbouw, verduurzaming van de bestaande woningen, en inzet op betaalbaarheid van het wonen.
Ook het faciliteren van bewoners om prettig in de eigen woning en woonomgeving te kunnen blijven wonen vinden we belangrijk. Als onderdeel van de gemeentelijke campagne Mijn Huis op Maat kijken de partijen hoe we het langer zelfstandig thuis kunnen faciliteren.

Alle betrokken partijen ondertekenden de afspraken. Deze partijen zijn; de woningcorporaties De Delthe, Woongroep Marenland, SUW, Woonzorg Nederland en Wierden en Borgen en hun huurdersorganisaties: huurdersorganisatie Uithuizen, huurdersvereniging De Delthe, huurdersvereniging De Maren, huurdersvereniging De Huurder, Stichting huurdersplatform Bedum-Ten Boer, huurdersvereniging De Marne De Terpen en gemeente Het Hogeland.
Gemeente Het Hogeland is trots op de samenwerking die de komende jaren wordt voortgezet.

Prestatieafspraken gemeente het Hogeland 2020 – 2023
Addendum bij prestatieafspraken 2021


Nieuwsbrief november 2019Via onderstaande link kunt u hier de nieuwsbrief van november 2019 downloaden. Hierin komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • SUW neemt woningen over van Mooiland
 • De klantvisie van de SUW
 • SUW heeft ook woningen voor jongeren
 • Kiona Stel, dorpencoördinator van gemeente Het Hogeland
 • Jack Kamp, voormalig hoofd technische dienst van de SUW

Nieuwsbrief november 2019


Zekerheden huurders in aardbevingsgebiedDit document betreft een negental zekerheden die de zogenoemde Kr8 corporaties: Acantus, Lefier, De Delthe, Marenland, Wierden & Borgen, Stichting Uithuizer Woningbouw, Woonzorg en Groninger Huis aan huurders in het aardbevingsgebied willen bieden bij sloop en nieuwbouw door de aardbevingsproblematiek in het aardbevingsgebied.

Zekerheden huurders in aardbevingsgebied


Project MaarwegArtist impressions en plattegrond van project Maarweg gepresenteerd op de inloopmiddag.


7 nieuwe starterswoningen aan de Departementsstraat te Uithuizendepartementsstraat

Stedebouwkundig

De stedebouwkundige structuur van Uithuizen is die van kleine woningen in Groninger rode steen. De Departementsstraat is een verbindingsroute van de Hogelandsterstraat naar de Schoolstraat cq historisch centrum. De nieuwe woningen van de Departementsstraat zijn kleinschalig, bestaande uit begane grond met een verdieping. Er is een opdeling in verschillende panden door twee kleuren baksteen. Het is wonen aan de straat zonder voortuinen. Achter de woningen bevindt zich een ontsluitend achterpad met een gemeenschappelijke tuin. Aan deze tuin liggen de bergingen van de woningen ontsloten door een voetpad.

situatie_departmentsstraat

De woningen

De keuken van de woning is aan de straat gelegen, de woonkamer aan de achterkant. De woonkamer heeft een terras bereikbaar door middel van openslaande deuren. Het portiek van de woning komt uit op een halletje met wc en trap naar de verdieping. Op de verdieping bevinden zich een grote en kleine slaapkamer, vanuit de overloop bereikbaar. Ook bereikbaar vanuit deze overloop is de badkamer met plek om te douchen, wastafel en wasmachine aansluiting. De kleine slaapkamer aan de achtergevel heeft een balkon over de gehele breedte van de woning en is ca 1.30m diep.

Materialen van de woningen

De woningen zijn gebouwd van prefab beton elementen met prefab betonvloeren en prefab geïsoleerde dakelementen. Op het dak liggen vlakke betondakpannen in antracietkleur gecombineerd met zonnepanelen. De achtergevel van de kleine slaapkamer is van houtskeletbouw met rabatdelen in diverse kleuren. De fundering bestaat uit betonpalen en geïsoleerde betonnen randbalk. De buitengevels van de woningen zijn van prefab beton met steenstrips in rood en bruin genuanceerde kleur. De kozijnen, ramen en deuren zijn van hout met isoleerde beglazing.

Aardbevingsbestendigheid

De woningen worden aardbevingsbestendig gebouwd volgens het advies van de NAM, boekwerk aardbevingsbestendig bouwen NAM Assen 2017(Het slimme bouwen) en het advies van de betreffende constructeur.

Installaties woningen

Uitgangspunt is het “gasloos” wonen. Verwarming en elektra door middel van zonnepanelen en overige voorzieningen in overleg met de installateur.
De woning wordt geïsoleerd en gebouwd volgens de eisen van het bouwbesluit.