Nieuwsbrief de versterkingsopgaveVia onderstaande link kunt u hier de nieuwsbrief de versterkingsopgave downloaden. Hierin komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Informatieavond over de versterkingsopgave
 • Organisaties: samen een gebied aanpakken
 • Harma en Peter van Dam gaan verhuizen
 • Planning sloop-nieuwbouw SUW
 • Kim Baarveld, bewonersconsulent, begeleidt huurders
 • Myléne Piek, één van de aardbevingscoaches in Uithuizen
 • Fase 1A van de versterkingsopgave: Wilgenbos

Nieuwsbrief de versterkingsopgave


Nieuwsbrief november 2021Via onderstaande link kunt u hier de nieuwsbrief van november 2021 downloaden. Hierin komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Minister Ollongren op bezoek in het aardbevingsgebied
 • De Delthe en SUW praten verder
 • Huurders Organisatie Uithuizen organiseert bewonersavonden
 • Energie besparen, hoe kunt u dat doen?
 • Hoe oordelen huurders over de SUW in de eerste helft van 2021?
 • Huurders in het aardbevingsgebied kregen 750 euro

Nieuwsbrief november 2021


Nieuwe aardbevingsbestendige huurwoningen in UithuizenStichting Uithuizer Woningbouw (SUW) realiseert volgend jaar nog tien nieuwe woningen aan de Maarweg. Op donderdag 4 november ondertekenden directeur-bestuurders Harry Oosting van de woningstichting en Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma de bouwteamovereenkomst voor de nieuwbouwplannen. 

De woningen worden gebouwd aan de Maarweg ter hoogte van nummer 55. Op deze plek stond een pand van woningcorporatie Marenland waarin ‘Op Stee’ was gevestigd. Het pand stond al enige tijd leeg voordat SUW de grond kocht. 

SUW bouwt op deze locatie tien levensloopbestendige woningen. Dit zijn moderne sociale huurwoningen met drie slaapkamers. Omdat de woningen op de begane grond ruimte bieden voor een slaapkamer, badkamer en toilet zijn deze woningen, naast één- tot tweepersoonshuishoudens en gezinnen, ook geschikt voor ouderen. 

Toekomstbestendige woningen die passen bij de veranderende woonbehoeften
SUW staat in Uithuizen voor een grote opgave. Een groot aantal woningen moet worden gesloopt en nieuwgebouwd of versterkt. Het realiseren van deze extra woningen is daarom erg welkom.

“Door de nieuwe woningen te bouwen voordat we woningen slopen, krijgen veel huurders de mogelijkheid om direct naar een comfortabele, toekomstbestendige woning te verhuizen. De periode van onzekerheid wordt daardoor verkort en dat is erg prettig. Bovendien spelen we met deze levensloopbestendige woningen in op de veranderende woonbehoeften van onze huidige en nieuwe huurders”, aldus Harry Oosting.

Nieuwe samenwerking
Bouwgroep Dijkstra Draisma, met vestigingen in Bolsward, Dokkum en Groningen, is een innovatief bouwbedrijf met een breed aanbod in zorg, onderwijs, recreatie, kantoren en woningbouw. Het bedrijf heeft ruim 115 jaar ervaring en is actief betrokken bij de versterkings- en nieuwbouwopgave in het Groninger aardbevingsgebied. Biense Dijkstra is trots op de nieuwe samenwerking met SUW: “De corporatie staat voor een enorme opgave. We zijn blij dat we ook in Uithuizen kunnen bijdragen aan een veilige en toekomstbestendige leefomgeving.”

Planning
In de komende maanden gaat architectenbureau Van Manen en Zwart samen met SUW en Dijkstra Draisma aan de slag met het ontwerp van de woningen. Eind 2021 wordt de omgevingsvergunning voor de bouw ingediend, zodat de bouw kan starten in het voorjaar van 2022. De nieuwe woningen worden naar verwachting eind 2022 opgeleverd. 


Eenmalige vergoeding van 750 euro voor huurdersHuurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied in Groningen krijgen per woonadres eenmalig een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro. Zij krijgen dit omdat zij door de onzekerheid over de gevolgen van de aardbevingen het onderhoud in de huurwoning mogelijk hebben uitgesteld.

Deze vergoeding van de Rijksoverheid wordt in september door de woningcorporatie aan de hoofdhuurder uitbetaald. De huurders voor wie dit geldt, ontvangen in de week van 6 september een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de eigen woningcorporatie. Zij krijgen het bedrag voor 1 oktober uitbetaald.

Om welke huurders gaat het precies?
De eenmalige vergoeding is voor huurders die wonen in een postcodegebied waar de waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geldt en in de postcodes 9679, 9681 en 9682 in de gemeente Oldambt. De vergoeding is gekoppeld aan de woning. Dit betekent dat de hoofdhuurder die op 1 juli 2021 op het adres woont de vergoeding krijgt uitbetaald. De vergoeding geldt voor alle huurwoningen in de genoemde postcodegebieden: dus woningen die in het versterkingsprogramma van NCG zitten én woningen die daar niet in zitten. Huurders die tijdelijk in een wisselwoning zitten met een doorlopend huurcontract bij de woningcorporatie krijgen de tegemoetkoming ook. Ook huurders die huren bij tussenverhuurders van de woningcorporaties hebben recht op deze vergoeding. De corporaties moeten nog afspraken met elkaar en de tussenverhuurders maken hoe de huurders van deze tussenverhuurders het bedrag kunnen krijgen. Hierover volgt in het najaar meer informatie.

De woningcorporaties die woningen in de genoemde postcodegebieden verhuren zijn: Acantus, Woningstichting De Delthe, Woonstichting Groninger Huis, Lefier, Woongroep Marenland, Stichting Uithuizer Woningbouw, Woonstichting Wierden en Borgen, Woonzorg Nederland, De Huismeesters, Patrimonium, Nijestee en Wold en Waard.

Subsidieregeling voor corporaties
De woningcorporaties hebben vanuit het bestuursakkoord bij de Rijksoverheid een subsidie aangevraagd voor de tegemoetkoming aan hun huurders en de verduurzaming, het onderhoud en de verbetering van huurwoningen in het aardbevingsgebied die niet in de versterkingsopgave van NCG zitten. Hiermee gaan de corporaties de komende drie jaar aan de slag. De eenmalige vergoeding van 750 euro voor huurders wordt ook uit deze subsidie betaald.

Meer informatie
De subsidieregeling voor woningcorporaties in het aardbevingsgebied voor een tegemoetkoming aan hun huurders én verduurzaming, onderhoud en verbetering van huurwoningen is onderdeel van de extra afspraken die het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten in het aardbevingsgebied op 6 november 2020 hebben gemaakt. Deze subsidieregeling trad op 10 juli 2021 in werking.

Q&A voor huurders

Wie krijgt € 750?
De tegemoetkoming is voor huurders die wonen in het postcodegebied waar de waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geldt en daarnaast in de postcodes 9679, 9681 of 9682 in de gemeente Oldambt. De vergoeding is gekoppeld aan de woning. Dit betekent dat huurders die op 1 juli 2021 in de woning wonen, de vergoeding eenmalig krijgen uitgekeerd. De tegemoetkoming geldt voor alle huurwoningen in de genoemde postcodegebieden: dus woningen die in het versterkingsprogramma van NCG zitten en woningen die daar niet in zitten. Huurders die tijdelijk in een wisselwoning zitten met een doorlopend huurcontract bij de woningcorporatie, krijgen de tegemoetkoming ook. Ook huurders die huren bij tussenverhuurders van de woningcorporaties hebben recht op deze vergoeding. Deze huurders ontvangen in het najaar bericht hierover. De woningcorporaties moeten nog afspraken maken met deze tussenverhuurders. Denkt u na het lezen van bovenstaande informatie dat u in de week van 6 september de brief had moeten ontvangen, maar heeft u niks ontvangen? Neem dan contact op met uw woningcorporatie.

Waarom krijg ik € 750?
Huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied in Groningen krijgen deze vrij besteedbare vergoeding voor het onderhoud en verbeteren van hun woning, omdat ze door de aardbevingen mogelijk langere tijd geen onderhoud aan de binnenkant van de woning hebben gedaan. Dit gaat om het onderhoud waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit toegezegd aan de woningcorporaties. De toezegging is onderdeel van de extra afspraken die het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten in het aardbevingsgebied op 6 november 2020 hebben gemaakt.

Wanneer weet ik of ik dit bedrag ook krijg?
De huurders die die bedrag krijgen, krijgen in de week van 6 september van hun woningcorporatie een brief. Het bedrag wordt voor 1 oktober uitbetaald als uw gegevens bij de corporatie bekend zijn óf wanneer u eventuele wijzigingen voor 21 september bij uw corporatie meldt. In de brief staat precies hoe u dat kan doen. Huurders die huren bij tussenpersonen krijgen hierover in het najaar bericht. De gegevens van deze huurders zijn niet bekend bij de woningcorporaties. Daarom moeten de woningcorporaties nog afspraken maken met de tussenverhuurders hoe deze groep huurders het bedrag krijgt.

Heb ik nog wel recht op andere vergoedingen vanwege de versterking als ik deze gift krijg? 
Ja, deze eenmalige vergoeding staat los van andere vergoedingen die u krijgt. Kijk voor meer informatie over deze andere vergoedingen op de website van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Mag ik zelf bepalen waar ik de €750 aan uitgeef?
De vergoeding is een vrij besteedbaar bedrag, dus dat mag u zelf bepalen. De vergoeding is bedoeld voor het onderhoud en verbeteren van uw woning, omdat u door de aardbevingen mogelijk langere tijd geen onderhoud aan de binnenkant van de woning heeft gedaan.

Ik verblijf tijdelijk in een wisselwoning, heb ik nu wel recht op de vergoeding?
Als u in een wisselwoning van de corporatie of bijvoorbeeld Jan Snel of de NAM verblijft en u hoofdhuurder bent van een adres in één van de genoemde postcodegebieden en een doorlopend huurcontract heeft bij de woningcorporatie, heeft u recht op de vergoeding.

Ik ben voor 1 juli 2021 verhuisd naar een nieuwe woning (buiten het gebied onder ‘Wie krijgt € 750?’), krijg ik de vergoeding dan wel?
In dat geval ontvangt u geen vergoeding. U krijgt de vergoeding alleen als u op 1 juli een huurcontract had voor een woning in het postcodegebied waar de waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geldt en de postcodes 9679, 9681 of 9682 in de gemeente Oldambt.

Heeft de tegemoetkoming gevolgen voor mijn huurtoeslag?
Nee, dit heeft geen gevolgen, omdat de vergoeding niet meetelt voor de inkomstenbelasting. Het kan zijn dat u voor vermogensbelasting (box 3) boven een grensbedrag uitkomt.

Ik heb een huurachterstand, wordt dit verrekend?
De vergoeding gaat via een regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt niet ingezet om huurachterstanden gelijk te maken.

Wat als u onder budgetbeheer of bewindvoering staat?
Wij mogen het bedrag van € 750,- alleen uitbetalen aan uw budgetbeheerder of bewindvoerder. Heeft u uw eigen bankrekeningnummer ingevuld op het formulier en naar ons teruggestuurd? Ook dan moeten wij het bedrag naar het rekeningnummer van uw budgetbeheerder of bewindvoerder overmaken. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij budgetbeheer of bewindvoering.

Deze Vraag & Antwoord kan worden aangevuld. Houd daarom de pagina in de gaten. Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met uw woningcorporatie.


Nieuwsbrief voorjaar 2021Via onderstaande link kunt u hier de nieuwsbrief van voorjaar 2021 downloaden. Hierin komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Voeg- en schilderwerk in vele straten
 • 30 duurzame en aardbevingsbestendige woningen voor SUW-huurders
 • Nieuwbouw en een andere gebiedsindeling
 • Veilige, comfortabele en duurzame woningen voor huurders
 • De mogelijke fusie van de SUW en De Delthe

Nieuwsbrief voorjaar 2021


Kr8 corporaties reageren verbaasd op uitspraken NAMNAM-directeur Atema heeft in de NRC van vrijdag 7 mei 2021 gezegd dat slechts vijftig in plaats van circa 26.000 huizen in het Groningse aardbevingsgebied moeten worden versterkt. De Kr8-corporaties hebben bij monde van Anita Tijsma (voorzitter van de Kr8) verbaasd gereageerd op deze uitspraak:

“Deze uitspraak van de heer Atema is voorbarig. Pas na inspectie en beoordeling van de woning, blijkt of versterking nodig is. Wij willen dat de overheid zich houdt aan de afspraken die ze hierover ook recentelijk nog met ons en onze huurders heeft gemaakt. Ik vind het onbegrijpelijk dat de NAM, die zich heeft teruggetrokken uit de versterkingsoperatie, dit soort uitspraken doet. Dit schaadt het vertrouwen en zorgt voor nieuwe onrust en onzekerheid voor de huurders van corporatiewoningen in het aardbevingsgebied. De corporaties bezitten ca. 25% van de woningen in het aardbevingsgebied”.

Over de Kr8
Kr8 bestaat uit 8 corporaties in de kern van het aardbevingsgebied: Acantus, Woningstichting De Delthe, Woonstichting Groninger Huis, Lefier, Woongroep Marenland, Stichting Uithuizer Woningbouw, Woonstichting Wierden en Borgen en Woonzorg Nederland. De Kr8-woningcorporaties zetten zich in voor het perspectief van huurders in het kerngebied van de aardbevingen in Groningen.


Nieuwsbrief november 2020Via onderstaande link kunt u hier de nieuwsbrief van november 2020 downloaden. Hierin komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • SUW en De Delthe onderzoeken fusie
 • Onze klantvisie en strategie
 • Buurtbemiddeling helpt mensen samen een oplossing te vinden
 • Compensatie voor huurders in het aardbevingsgebied
 • Rizoem helpt Hogelandster woningcorporaties bij versterkings- en nieuwbouwopgave

Nieuwsbrief november 2020


Compensatie voor huurders in het aardbevingsgebiedHelaas is er nog geen definitieve duidelijkheid over de uitvoering van deze regeling. En dus weten wij nog niet wie aanspraak kan maken op een vergoeding en hoe deze aangevraagd kan worden. Zodra hier duidelijkheid op komt zult u dat hier terugvinden. Excuses voor de onduidelijkheid.