Aedes Benchmark

Archief /

Binnenkort gaat de Aedes Benchmark weer van start.
Huurders en oud huurders worden gevraagd naar de ervaringen met de corporatie. In ons geval dus met de SUW. Hoe tevreden bent u over de inschrijf en toewijzingsprocedure. De wijze waarop een nieuwe woning wordt opgeleverd en onze dienstverlening daarbij.
De wijze waarop bij het beëindigen van een huurovereenkomst onze afhandeling is geweest en tot slot de wijze waarop onderhoudsklachten worden verholpen. Zowel de snelheid als de kwaliteit van de dienstverlening.

Wij beseffen dat u wederom gebeld kunt worden door een onderzoeksbureau hierover (USP). Wij vragen hiervoor uw medewerking. Uiteindelijk moeten de uitkomsten van deze jaarlijkse onderzoeken ervoor zorgen dat onze dienstverlening nog beter wordt.

Afgelopen jaar hebben wij als SUW beter gescoord dan het jaar daarvoor en ook beter dan veel van onze collega corporaties. Het gemiddelde rapportcijfer afgelopen jaar was een 7,7.

Het onderzoek wordt over 2 perioden verdeeld. Uw ervaringen over de periode december tot en met februari wordt nu onderzocht en straks in de zomer de ervaringen van de komende maanden. In oktober krijgen wij dan de uitkomsten die wij via onze website zullen publiceren.